Dataforordning (GDPR).

Lupee – information om behandling af dine personoplysninger.

 

Lupee er dataansvarlig

Lupee er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Lupee

2820 Gentofte

 

Typer af personoplysninger og indsamling heraf

Behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med opstart og aftale om coaching, sundhedsrådgivning og træning med Lupee. Lupee varetager kunderegistreringen.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
 • Eventuelle helbredsmæssige oplysninger herunder evt. skader, operationer, medicin.
 • Erhvervsmæssige forhold.
 • Information / logninger om træningsprogression.

   

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Formålet med vores behandling af oplysningerne om dig er helt overordnet, for at vi som sundhedsfaglig virksomhed bliver i stand til at varetage dine krav og ønsker om sundhedsmæssig udvikling.

  

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt. 1.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Modtagere af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til nogen andre.

 

Databehandlere 

Vi bruger www.simply.com som databehandler blandt andet i forbindelse med levering af IT-ydelser og brugerservicering på flg. Lupee domæner:

lupee.dk
Lupeem.dk

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger opbevares helt overordnet så længe vi har et sagligt formål med at anvende dem.

Dine personoplysninger slettes umiddelbart efter, at dit kundeforhold er ophørt. Eller hvis du ønsker disse slettet af andre årsager.

  

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du skal gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i oplysningerne, kan du kontakte os.

 

 • Ret til berigtigelse af oplysninger (rettelse)

Hvis du oplever, at vi har registreret urigtige personoplysninger, har du selvfølgelig ret til at få dem rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 

 • Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slette oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, eksempelvis hvis du ikke længere er kunde hos os, og vi ikke har nogen saglig grund til at opbevare dine personoplysninger.

 

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 • Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Hvis du vil klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

 

Lupee

2820 Gentofte, maj 2018